top of page

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Kérjük, hogy megrendelés előtt, az Általános szerződési feltételeket valamint a Vásárlási tudnivalókat figyelmesen olvassa végig!

Jelen Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://www.rebalanceequestrian.com internetes oldalon üzemeltetett internetes áruházban (továbbiakban: webshop) megtalálható termékek megvásárlásával kapcsolatosan Eladót és Vevőt (együtt: a Feleket) megillető egyes jogokat és kötelezettségeket, melyet a Felek elfogadnak.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Szerződést kötő Felek

 • Eladó: Goldring Tímea egyéni vállalkozó

 • Adószám: 79296995-1-24

 • Nyilvántartási szám: 54028917

 • Számlaszám: : 10700316-73412847-51100005

 • Számlavezető pénzintézet: CIB Bank

 • E-mail: timea.cziraki@gmail.com

 • Weboldal: https://www.rebalanceequestrian.com

 • Levelezési cím: 5900 Orosháza Árpád u. 1.

Vevő: a webáruház jelen szerződés szerinti felhasználója.

Szerződés tárgya

A szerződés tárgya a webshopban található valamennyi árucikk, továbbá a webshopon keresztüli kapcsolatfelvétel útján egyedileg megrendelt és elkészített termék. Az árucikk tulajdonságait a webáruház adott termékhez tartozó szöveges és képi bemutatása tartalmazza, ahol a termékek jellemzői, bruttó vételára, illetve színes fotója található. 

Vásárlási feltételek

Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben vagy messenger üzenetben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés figyelembe véve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltakat – az írásbeli visszaigazolást követően jön létre.

a) A webáruházban a rendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges! Telefonon, faxon, levélben, vagy egyéb formában leadott rendeléseket az Eladónak nem áll módjában elfogadni. 

b) A webáruházban minden olyan magánszemély vásárolhat, aki elfogadja a jelen ÁSZF-t és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettséggel járó rendelést adott le.

c) A megrendelés megerősítésével a Felek adásvételi szerződést kötnek egymással, melynek alapján az Eladó köteles a termék tulajdonát a Vevőre átruházni és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, a Vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.

d) Az át nem vett csomag szállítási költségei a Vevőt terhelik, melyet szükség esetén az Eladó jogi úton érvényesíthet. Minden a Vevő által az Eladónak okozott kárt és az eljárás során keletkezett költségeket a Vevő köteles megfizetni.

e) Az Eladó jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon, vagy e-mailben egyeztetni. Amennyiben az Eladó az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére, vagy a termék átvételére, az Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani és a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

f) Az egyes termékekre szóló ajánlatok érvényesek, amíg a készlet tart. A termékek egyedi és korlátozott számban rendelkezésre álló jellege miatt ajánlott az Eladóval való egyeztetés!

g) Akciós áru esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart.

h) Az egyedi megrendelésre készült termékek, vagy a webshopon nem elérhető előrendelt termékek elkészítési ideje minden esetben személyes megbeszélés tárgyát képezi.

i) A rendelésre készülő termékek esetében 50%-os előleg kerül kiszámlázásra (továbbiakban: Előleg). A rendelés visszaigazolása az Előleg, az Eladó számlájára történő beérkezését követően történik meg. A termék elkészítése a Vevő által Eladó részére a vételár fennmaradó 50%-ának és a postaköltségnek az átutalását követően veszi kezdetét. Az elkészült egyedi rendelés esetén, ha Vevő eláll a vásárlástól, a megfizetett összeg nem kerül visszautalásra Vevő részére, ezzel biztosítva Eladó részére a felhasznált anyagok költségét.

j) Eladó minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus számlát állít ki, mely szükség szerint tartalmazza a kiszállítás költségét is.

Rendelés menete

Eladó a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben vagy messenger üzenetben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail vagy messenger üzenet megérkezésével jön létre.

A megrendelés elküldése után a visszaigazoló e-mailben vagy messenger üzenetben található bankszámlaszámra kell a megrendelt termék, vagy termékek szállítási költséggel növelt ellenértékét kiegyenlíteni, ez történhet egyösszegben, vagy 50% Előleg megfizetésével rendelésfelvételkor, és a fennmaradó 50%, illetve a postaköltség megfizetésével közvetlenül a termék elkészítését megelőzően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az átutalást legkésőbb a rendelés leadásától számított 3 munkanapon belül el kell indítania. Ellenkező esetben az Eladó törölheti a rendelését, amelyről a Vevőt írásban tájékoztatja. 

Szállítási információk

A weboldalon megrendelt és készleten lévő terméket előre utalás esetében a vételár és a kiszállítási díj megfizetését követő 8 munkanapon belül, az alább meghatározott cég fuvarozza ki a Vevő által a megrendelése során megadott szállítási címre. 

A szállítást olyan helyre kérje, ahol mindig tartózkodik valaki, aki tud a csomag érkezéséről.

A házhozszállítást a Vevő által megválasztott szolgáltató végzi.

Ügyfél késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. Vevő köteles meggyőződni róla, hogy a megrendelt áru sérülésmentes, bontatlan, eredeti csomagolásban került kiszállításra a megadott címre. Amennyiben Ön bármilyen sérülést, eltérést tapasztalna, a fuvarozó Vevő kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen dátummal, aláírással ellátott kárfelvételi jegyzőkönyvet felvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem tudunk elfogadni!

Kérjük, ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a rendelésfelvétel, kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. A pontatlanul vagy hiányosan leadott rendelési adatokért a megrendelő vállalja a felelősséget.

Jótállás, garancia

Az Eladó azért vállal felelősséget, hogy eladáskor hibátlan terméket ad át a Vevőnek. Eladó a jogszabály szerint kötelező garanciát vállal a termékekre, mely a vásárlás napjától számított 6 hónap. A garanciális idő érvényessége alatt felmerülő anyag-, vagy gyártási hiba miatti reklamáció esetén kérjük, szíveskedjen a terméket a számla kísérletében előzetes megbeszélés után visszajuttatni, ahol díjtalanul megjavítják, vagy ha nem lehetséges, úgy a készlettől függően kicserélik, vagy az árát visszatérítik.

Ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, vagy a rendeltetés szerinti használat során még a szavatossági idő lejárta előtt meghibásodik, úgy a Vevő ezt messenger üzenetben vagy e-mailen jelezheti az Eladó felé. A Vevő a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles kifogását az Eladóval közölni és a terméket az Eladónak visszajuttatni az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylattal, vagy annak másolatával együtt. A visszajuttatás szállítási költségét a Vevő viseli. Az áru visszaérkezését követően az Eladó a terméket megvizsgálja és amennyiben a reklamáció jogos, úgy az alábbiak szerint jár el:

Javítható hiba esetén a terméket az Eladó szakműhelyben megjavítja, vagy megjavíttatja és 30 napon belül saját költségén visszaküldi a Vevő részére. 

Nem javítható hiba esetén a Vevő döntése alapján az Eladó a hibás árut kicseréli (amennyiben erre az Eladónak lehetősége van) és saját költségén a Vevőnek a terméket eljuttatja, vagy a Vevőnek a vételárat visszafizeti 15 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik.

Amennyiben a reklamáció nem jogos, az Eladó a terméket visszajuttatja Vevő részére, ennek postai költsége Vevőt terheli.

Szavatossági jogok elvesztését eredményezik az alábbi esetek:

A termék nem rendeltetésszerű használata, így különösen, de nem kizárólagosan:

 • túlzott terhelés;

 • szakszerűtlen tisztítás;

 • termék átalakítása;

 • a felfedezett hiba (a rejtett anyag-, vagy gyártási hiba) késedelmes (nem észlelése után közvetlenül megtett) jelentése;

 • huzamosabb időn keresztül nedves helyen történő tárolása vagy elázása;

 • házilagos javítás;

 • kapicánok, kantárok, szárak nem rendeltetésszerű használata, többek között, de nem kizárólag: a ló kantárnál/kapicánnal/szárral/bőr vezetőszárral történő megkötése,  a ló ráléptetése a szárra, vezetőszárra, gondatlanságból

 • minden kiképzőszerszámot, különös tekintettel a zabla nélküli kantárokra, kapicánokra, kizárólag megfelelően képzett lovakon szabad csak használni. A nem megfelelően képzett lovon való használatból eredő károkért, sérülésekért, balesetekért az Eladó felelősséget nem vállal.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasználódásra, a vásárlás után keletkezett sérülésekre.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli.

Elállás joga

Készleten lévő új termékek esetén: a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben Eladó köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a Vevőt terheli. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltakat.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben, messenger üzenetben vagy e-mailben teheti meg.

Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül teheti meg. A megrendelt terméket juttassa vissza címünkre. A termék hibátlan állapotban történő postai visszajuttatásának költségei a vevőt terhelik. Amennyiben a termék nem kifogástalan állapotban kerül visszaküldésre, az eladó kötelezheti a vevőt a termék teljes vételárának megtérítésére.

A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is Vevőt terheli! A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik, továbbá a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli.

A visszaküldött termék kézhezvételétől, illetve az elállási nyilatkozat elküldésének igazolásától számított 14 napon belül – az alábbiakban meghatározott feltétel teljesítését követően – visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. Felhívom a figyelmét, hogy a visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (ld. hivatkozott Korm. rendelet).

További felvilágosítás

Az Eladó online ügyfélszolgálata a látogatók rendelkezésére áll minden adatvédelemmel és a webshop használata során felmerülő egyéb kérdéssel kapcsolatban is. Az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a „KAPCSOLAT” menüpont alatt tekintheti meg.

Panaszkezelés

 Vevő a weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival a „KAPCSOLAT” menüpontban megadott elérhetőségeken keresheti meg Eladót.

Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy Eladó részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát Eladó legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg az Ügyfél részére.

Eladó a telefonon és e-mailben tett panaszokat egyedileg nyilvántartja.

Eladó a Vevő által szóban tett vagy a Vevő álláspontja szerint Eladó által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

Vevő Eladóval szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult Eladó székhelye szerint illetékes, Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Pest Megyei Békéltető Testület) eljárását kezdeményezni.

 •  Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

 • Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61, II. em. 240.

 • Telefon/fax: +36 (1) 269-0703, +36 (1) 784 3076

 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 • Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1364 Budapest, Pf. 81.

Egyebek

A honlap üzemeltetője mindent megtesz azért, hogy a közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. Az üzemeltető fenntartja a https://www.rebalanceequestrian.com oldalán közzétett árak változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Az üzemeltető a már megrendelt termékek vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha a weboldalon megjelenő ár adatbeviteli hiba (pl. elgépelés) miatt eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól.

Eladó jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket.

Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy az webáruházában forgalmazott termékek megfeleljenek a hatályos jogszabályokban előírt tájékoztatási és csomagolási előírásoknak. Az Eladó gondoskodik arról, hogy a Vásárló a megrendelt termék rendeltetésszerű használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megkapja.

Az üzemeltető minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus számlát állít ki mely szükség szerint tartalmazza a kiszállítás költségét is.

A honlapon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni, ezen kívül tilos a honlap tartalmát és grafikai elemeit (logó, képek) kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

REBALANCE

Equestrian

bottom of page